Process

STRIVE – Sådan skaber vi værdi:
Hvad end det er et bæredygtigheds rådgivende projekt, agil levering eller et brandsikringsprojekt vil vi gøre vores bedste for at udføre projekterne med succes på en gennemsigtig måde. Vi følger vores egen proces STRIVE, som hjælper os med at levere værdi under hver fase af projektet. STRIVE er et akronym vi har opfundet for trinnene i de forskellige faser under vores interaktion med vores kunder, som i sidste ende resulterer i værdiskabelse og kundetilfredshed.

START UP: Under dette uforpligtende, uformelle og gratis introduktionsfase møder vi vores potentielle kunder for første gang ansigt til ansigt eller virtuelt. Vi prøver at forstå deres forretning, lytte til deres udfordringer, dele vores første tanke og forventningsafstemme. Dette er et nøgletrin som sikrer at vores mission lykkes.

TENDER: Vi er nu klar til at formulere en problemstilling, forslå en løsningsskitse, udforme en aktionsplan/leveringsplan med scope i en ”work agreement”. Med dette trin bliver vores interaktion mere fokuseret mod problemet, løsningen og til sidst en leveringsmodel. Når alle parter er enige, kan kontrakten underskrives, og dette markerer begyndelsen på et langvarigt forhold med vores kunder.

RUN: Nu hvor scope og leveringsplan er på plads, afholder vi en formel kick-off, sikrer vi har en RACI for hvem vi skal kontakte for hvad, fastlægger milestones og kommunikationsplan med vores kunder. Dette trin sikrer, at vi har alt det nødvendige på plads fra start.

IN-FLIGHT: Vi er nu i eksekveringsfasen, hvor fokus ligger på at nå milestones til tiden uden at miste kvaliteten, kommunikere fremskridt med vores kunder, mens vi samtidig holder øje med potentielle risici og planlægger mitigering på forkant. Gennemsigtighed, inspektion og tilpasning er nøgleord, idet vi følger en agil måde at arbejde på.

VALUE DELIVERY: Vi har nu passeret milestones successfuldt og er tæt på at nå missionen/ skabe værdi for forretningen. Vi sidder sammen med vores kunder og deler vores endelige leveringer, evaluerer værdien af leveringerne frem til nu, forstår vores kunders følelser, og evaluerer den endelige leverede værdi, før kontrakten lukkes.

END GAME: Vi ser dette trin som værende mindst lige så kritisk som de andre trin i vores leveringsmodel. Når vi har sikret kundetilfredshed, bruger vi tid på at analysere det overordnede forløb, brainstormer læringer og benchmarker. Vi er nødt til at udføre dette trin som en del af vores continuous improvement agenda.

Vil du høre mere om vores proces eller vil du gerne høre mere om hvordan vi arbejder, så skriv endelig til os for en gratis, uforpligtende og uformel snak enten fysisk eller virtuelt.

Do you want to hear more about our process or would like to understand more on how we work, write to us for a free, non-binding and casual chat with us in person or virtual.

    Contact Us