LCA-beregninger af byggeprojekter

Hos Partner Consult hjælper vi entreprenører med at lave LCA-beregninger af byggeprojekter i hele landet. For at imødekomme de stigende krav til grønnere byggeprojekter og mere miljørigtigt materialevalg, er LCA-beregningerne begyndt at være et vigtigt parameter på højde med korrekt udført brandcertificering og en rentabel økonomisk bundlinje.

Vi laver de dybdegående analyser, der ligger til grund for LCA-beregningerne, for jer og rådgiver gerne om materialevalg mv., ved byggeprojekter, hvor CO2-påvirkningen skal være så minimal, som det er muligt. 

Vi er med på byggepladsen

Vi sidder en række ingeniører, der er vant til at være en del af en aktiv byggeplads fra vores tidligere arbejdsliv. Derfor har vi også stor forståelse for hele processen fra udbud til aflevering af et nyt byggeprojekt.

Derfor er det også vigtigt for os, at vi får en aflastende funktion for jeres byggeledere og rådgivere, så I netop kan have ressourcerne til at være på byggepladsen og være tilstede overfor jeres kunder og samtidig vide, at der er styr på dokumentationen og materialeindsamling til LCA-beregningerne.

Partner Consulting er placeret i Herning, og vi hjælper entreprenører og bygherrer i hele landet, så slå gerne på tråden, hvis vi skal tage en uforpligtende kop kaffe.

LCA-beregninger

Vi tilbyder omfattende LCA-beregniner, der dækker hele byggeprojektets livscyklus ved at analysere råmaterialer, energiforbrug, CO2-udledning og affaldshåndtering. 

Rådgivning

Vi rådgiver jer gerne indenfor grønnere materialevalg samt teknologiske løsninger, der kan reducere miljøpåvirkningen for det enkelte projekt mest muligt.

Nem og enkel procedure

Kort ventetid og høj kvalitet

Stort fagligt netværk på tværs af rådgivere

Bliv klædt på til LCA

Vi får en del henvendelser og spørgsmål vedr. LCA-beregninger, sammenligningsgrundlag, relevans i forhold til bæredygtig byggeri og meget andet. Nogle af spørgsmålene og svarene på disse, har vi samlet i en kort oversigt til dig her under.

Hvad er en LCA?

En LCA er en metodik til at vurdere de miljømæssige aspekter og potentielle påvirkninger gennem et produkts, en proces’, eller en tjenestes hele livscyklus fra vugge til grav. Dette inkluderer råvareudvinding, produktion, distribution, brug, genbrug og bortskaffelse.

Hvad er inkluderet i en produkts livscyklus?

En produkts livscyklus inkluderer alle stadier fra råmaterialets udvinding (vugge), fremstilling og produktion, over brug eller forbrug, til endelig bortskaffelse eller genanvendelse (grav).

Nogle LCA’er kan også omfatte genbrugs- eller genanvendelsesfaser (cradle-to-cradle). Det kan fx være, at I benytter overskudsbeton, der knuses og genanvendes i anlægsarbejdet eller lignende. 

Hvordan indsamler og analyserer man data til LCA?

Data indsamles gennem en kombination af direkte data fra virksomheder, databaser over miljøpåvirkninger, og litteraturstudier. Denne data analyseres ved hjælp af LCA-software, der kvantificerer input og output for at vurdere miljøpåvirkninger.

Hvordan kan LCA-resultater bruges til at forbedre miljømæssig bæredygtighed?

LCA-resultater kan bruges til at identificere områder, hvor der er potentiale for reduktion af miljøpåvirkninger, støtte beslutningstagning for produktudvikling, og informere interessenter om miljøpræstationen af produkter eller processer.

Hvordan sammenligner man LCA-resultater mellem forskellige produkter eller processer?

For at sammenligne LCA-resultater skal analysen sikre, at sammenligningen er baseret på en ensartet funktionel enhed og at alle relevante livscyklusfaser er inkluderet. Dette sikrer en fair og meningsfuld sammenligning.

Her hjælper vi også gerne jeres virksomhed med at kunne indsamle de rette LCA’er og EPD’er fra jeres underleverandører, så I kan stå på måls for at levere en grundig og valid LCA-beregning på jeres byggeprojekter.

Hvordan kan LCA-resultater bruges til at forbedre miljømæssig bæredygtighed?

LCA-resultater kan bruges til at identificere områder, hvor der er potentiale for at udlede mindre CO2 eller lave andre negative miljøpåvirkninger. 

Desuden ser vi, at LCA’erne er med til at sikre innovation på området, fordi forskellige producenter af byggematerialer nu har et sammenligningsparameter til at vise, hvem der udvikler og producere grønnere løsninger.

Dog er vi selvfølgelig opmærksom på, at modellen til at indsamle data til LCA-beregningerne ikke er fejlfri, men det er det bedste sammenligningsværktøj på nuværende tidspunkt for vores branche.

Hvordan kan LCA-resultater bruges til at forbedre miljømæssig bæredygtighed?

LCA-resultater kan bruges til at identificere områder, hvor der er potentiale for at udlede mindre CO2 eller lave andre negative miljøpåvirkninger. 

Desuden ser vi, at LCA’erne er med til at sikre innovation på området, fordi forskellige producenter af byggematerialer nu har et sammenligningsparameter til at vise, hvem der udvikler og producere grønnere løsninger.

Dog er vi selvfølgelig opmærksom på, at modellen til at indsamle data til LCA-beregningerne ikke er fejlfri, men det er det bedste sammenligningsværktøj på nuværende tidspunkt for vores branche.

Hvilke faser af bygningens livscyklus vurderes i en LCA?

En bygnings LCA omfatter typisk følgende faser: råvareudvinding og fremstilling af byggematerialer (cradle-to-gate), transport, konstruktion, drift (inklusive energiforbrug og vedligeholdelse), og endelig bortskaffelse eller genanvendelse (end-of-life).

Det er indsamling og bearbejdning af overstående data, som vi hjælper en del entreprenører med at indhente.

Hvad er de største miljøpåvirkninger i byggeriet?

De største miljøpåvirkninger er ofte relateret til energiforbrug under bygningens driftsfase, emissioner fra fremstillingen af byggematerialer (især beton og stål), og affald genereret under konstruktion og nedrivning.

Kan LCA bruges til at sammenligne forskellige bygningsdesigns eller materialer?

Ja, LCA kan bruges til at sammenligne miljøpåvirkningerne af forskellige bygningsdesigns eller materialvalg.

Dette kan hjælpe beslutningstagere med at vælge de mest bæredygtige alternativer ved at vurdere forskelle i energiforbrug, CO2-udledning, og andre miljøpåvirkninger – og her skal de økonomiske aspekter selvfølgelig også bruges i sammenligningsprocessen.

Hvordan håndteres usikkerheder og variationer i LCA for byggeri?

Usikkerheder og variationer håndteres gennem sensitivitets- og scenarieanalyser, som undersøger hvordan ændringer i inputdata (f.eks. energipriser, materialeegenskaber) påvirker LCA-resultaterne. Dette giver en dybere forståelse af potentielle variationer i bygningers miljøpåvirkninger.

Er der specifikke standarder eller retningslinjer for LCA i byggeriet?

Ja, der findes flere standarder og retningslinjer for LCA i byggeriet, herunder ISO 14040 og 14044 for LCA generelt, samt mere specifikke retningslinjer som EN 15978, der fokuserer på bæredygtighed i bygge- og anlægsprodukter.

Hvordan integreres LCA i certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri?

LCA-resultater bruges ofte som en del af grundlaget for certificering i bæredygtigt byggeri, såsom LEED, BREEAM, eller DGNB. Disse systemer belønner projekter, der demonstrerer lav miljøpåvirkning gennem hele bygningens livscyklus.

Kontakt os gerne, hvis I har endnu flere spørgsmål, der skal besvares – vi hjælper også gerne med organisatoriske input og finder en god løsning, der danner grobund for et solidt samarbejde.

Lad os være en fast partner

LCA-beregninger og brandcertificering af byggeprojekter er vores 2 kerneydelser, som vi leverer ind til en lang række danske entreprenører – og vi vil også gerne være en fast underleverandør hos dig.

Vi kan både være inde og aflaste en fastansat rådgiver, der er spændt hårdt for, eller vi kan lave LCA-beregningerne for jer, så I ikke skal have en fastansat til at løse opgaven for jer endnu. 

Ræk gerne ud til os for en uforpligtende samtale og lad os se, om vi kan danne grundlaget for et godt og givende samarbejde for jeres virksomhed.

Kontakt os

Ræk gerne ud, hvis I har brug for en brandrådgiver til både enkelte projekter og som fast samarbejdspartner - vi sidder klar til at tage mødet online eller over en kop kaffe.

Partner Consulting ApS

Tlf. +45 3696 4878
Contact@partnerconsult.dk

Innovatorium
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning

14 + 10 =